آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

آتش سوزی برج 17 طبقه رامیلا در چالوس

برج رامیلا در آتش سوخت

برج رامیلا در شهرک  رجایی شهرستان چالوس که از عصر چهارشنبه دچار آتش سوزی شده بود تا ساعات بامداد پنجشنبه ساعت ها در آتش سوخت .مقام های آتش نشانی چالوس گفتند این آتش سوزی تلفات جانی نداشته و مشکلات ترافیکی دلیل نرسیدن نیروهای کمکی از دیگر شهرها و تداوم چندین ساعته آتش سوزی بوده است . یک ساعت پس از پایان اطفای حریق با توجه به وزش باد ساختمان مجدد آتش گرفت . ساختمان کاملا سوخته و فقط اسکلت آن باقی مانده است . علت و میزان خسارت مالی دقیق این حادثه در دست بررسی قرار خواهد گرفت

 

منبع : آخرین خبر

پاسخی بگذارید