آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

اخذ پایان‌کار منوط به تایید انتظامی می‌شود

 

رییس پلیس پیشگیری ناجا از ارائه طرح پیوست انتظامی برای ساخت و سازها خبر داد و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح دریافت پایان کار منوط به تاییدیه انتظامی پلیس خواهد شد.

به گزارش جمسا، سردار مهدی معصوم بیگی درباره ضرورت پیوست‌های انتظامی برای ساخت و سازها و فعالیت‌های عمرانی، گفت: ما موضوع پیوست انتظامی را دنبال می‌کنیم و در برنامه ششم توسعه نیز این الزام برای مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی دیده شده است.

وی با بیان اینه پیوست انتظامی با رویکرد پیشگیری از جرم است، گفت: ما مولفه های این پیوست را احصا کرده و به وزارت کشور دادیم که فرآیند آن در حال طی شدن است.

رییس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه این طرح هنوز اجرایی نشده است، درباره وضعیت آن گفت: طرح به وزارت کشور رفته و هنوز اجرایی نشده است. این طرح باید از سوی دولت تصویب شده و به وزارت کشور برگردد و ابلاغ شود.

معصوم بیگی درمورد جزئیات طرح الزام پیوست انتظامی برای ساخت و سازها گفت: در این طرح گفته شده که باید یکسری از مولفه ها در ساخت و ساز و متناسب با نوع کاربری ساختمان رعایت شود و اگر نشود پایان کار به ساختمان داده نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ما دنبال فراگیر کردن این موضوع هستیم، تصریح کرد: پیوست های انتظامی را همه باید رعایت کنند، متاسفانه بعضا شرایط ساخت و ساز طوری است که فرصت در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد. نباید شرایط طوری باشد که عمده فرصت های ارتکاب جرم را خود مردم در اختیار مجرمان بگذارند.

تاییدیه انتظامی شرط دریافت پایان کار ساختمان‌ها می‌شود؟

وی درباره اینکه آیا لازم است بار دیگر این مقررات از سوی مجلس تصویب و به قانون بدل شود، گفـت: این موضوع برابر قانون برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس است انجام شده و دیگر نیازی به تصویب دوباره مجلس نیست و پس از نهایی شدن الزامات قابل اجراست.

پاسخی بگذارید