آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

اهدای جایزه یونسکو به خانه تاریخی در یزد

این جایزه با عنوان جایزه لیاقت و شایستگی (Award of Merit ) در مراسمی در کشور تایلند به دلیل مرمت و احیای خانه شهید صدوقی به این خانه دوره قاجار اهدا شد.

سازمان یونسکو، جایزه جهانی سالانه حفاظت از میراث فرهنگی یونسکو(آسیا_اقیانوسیه) را به خانه تاریخی صدوقی یزد اهدا کرد.

این جایزه با عنوان جایزه لیاقت و شایستگی (Award of Merit ) در مراسمی در کشور تایلند به دلیل مرمت و احیای خانه شهید صدوقی به این خانه دوره قاجار اهدا شد.

خانه تاریخی صدوقی با قدمتی بالغ بر سیصد سال چندی قبل مرمت و هم اکنون به عنوان خانه فرهنگ شهید صدوقی در حال فعالیت است.

پاسخی بگذارید