آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

یزدی ها خوش نشین ترین ساکنین ایرانی

بزرگترین خانه های ایران

بسیاری از سیاست های مسکن در ایران از مرکز و متناسب با شرایط تهران طراحی شده، اما تفاوت ها در کشور بسیار است .

ممکنه در آگهی های فروش و اجاره مسکن دیده باشید که در بعضی از شهر ها، آگهی شده ( ۸۰ متری نقلی ) و همین متراژ در شهری دیگر خانه ای متوسط در نظر گرفته شود، این دیدگاه بدین معناست که در استان های مختلف درک مان از متراژ متناسب با خانه عوض می شود. حال آنکه در کل کشور متوسط متراژ خانه ۹۵ متر است .

همیشه شنیدیم و دیدیم که عنوان می شود، ( خانه های بزرگ روستایی) اما در نمودار داده های کشوری، متراژ شهری بیشتر از روستایی است .

 

این متراژ شامل زیر بنا می شود و به دلیل دسترسی ساده تر به زیر ساختهایی مثل گرمایش ارزان خانه های بزرگتر در شهر ها، طبیعی است.

اگر متراژ خانه ها را در استان های مختلف نگاه کنیم، در استانی مثل یزد خانه ها بزرگترند و میانگین متراژ نزدیک ۱۳۰ متر است و بعد استانهای فارس، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری و اصفهان قرار دارند .

 

 

و از طرف دیگر خانه های کوچکتر در استانهای سیستان و بلوچستان، گیلان، قزوین و تهران قرار دارند.

در این مبحث قیمت هر متر خانه و درآمد خانوارها در بزرگتر یا کوچکتر ساختن آن موثر است .

پاسخی بگذارید