آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

بهانه تراشی برای نفروختن خانه های خالی تحت تملک

سرپرست بانک مسکن از به‌کارگیری خانه‌های خالی این بانک برای برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و گفت: برخی از خانه‌های خالی، واحدهای تملیک شده بانک است.

به گزارش نشانهای ماندگار به نقل از تسنیم، علی عسکری با اشاره به مسئولیت بانک مسکن برای عمل به سیاست دولت برای ساماندهی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره و خرید و فروش، اظهار کرد: بخشی از خانه‌های خالی در حکم خانه‌های سازمانی و عمدتا محل استقرار شعبه‌های بانک و محلی برای آموزش و دوره‌های آموزشی بانک است و بانک به لحاظ محدودیت قانونی امکان استفاده از آن را ندارد. برخی از واحدها نیز واحدهای تملیکی بانک و به عنوان واحدهای مازاد شناخته شدند که بانک مسکن برنامه فروش آنها را در دست اجرا دارد.

وی افزود: با توجه به مصوبه مولدسازی و همچنین بندهایی در بودجه ۱۴۰۲ بانک پس از اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به فروش این املاک از طریق مزایده اقدام خواهد کرد. با این شرط بانک مسکن آگهی فروش واحدهای تملیکی را  از طریق جراید و رسانه‌ها پیگیری می‌کند.

کارت اعتباری مصالح ساختمانی؛ رویایی که تعبیر نشد/ بانک مسکن پرونده “کارت اعتباری” را بایگانی کرد؟

وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن برنامه‌ فروش خانه‌های تملک شده را دارد و از آنها به عنوان بورس بازی استفاده نخواهد کرد، گفت: بیشتر آنچه به عنوان خانه‌های خالی است مربوط به واحدهایی می‌شود که احداث یا ساخته شده اما با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای استفاده است که سازمان مالیاتی به دنبال آن و اخذ مالیات از آنها واحدهاست.

سرپرست بانک مسکن یادآور شد: جلساتی با سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم و لیست خانه‌های خالی بانک مسکن که امکان فروش و اجاره ندارند، ارائه شده است.

پاسخی بگذارید