آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

33درصد مراتع و جنگل های استان های شمالی در 25سال گذشته تبدیل به مسکن و ویلا شده است

تنها دو سوم اراضی شمال ایران ویلا نیست

یک سوم شمال ایران ویلا شد !

تغییر کاربری اراضی برای ویلا سازی در شمال کشور بخصوص در دو استان مازندران و گیلان رشد عجیبی داشته است . ۳۳درصد مراتع و جنگل های استان های شمالی در ۲۵سال گذشته تبدیل به مسکن و ویلا شده است . ۲۰ درصد از کل  بنگاه های املاک کشور که حدود ۳۰ هزار بنگاه می شوند، در ۳ استان شمالی قرار دارند.این حجم از بنگاه در۳ استان  شمالی کشور در کنار محدودیت های اراضی و تقاضای شمال نشینی برخی  هموطنان باعث ایجاد دو پدیده شد. دو پدیده ( درخواست تغییر کاربری ) و پدیده ( جنگل خواری ) از نشانه های افزایش بی رویه تعداد مشاورین املاک می باشد . مازندران و گیلان با دارا بودن مراتع حاصلخیز فراوان باید در کشاورزی و اقتصاد مربوط به آن موفق باشند ، اما طی این سالها ۲۰ درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و همچنین بیش از ۳۳ درصد استان مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شدند و بدیهی است که با رونق مسکن سازی و سفته بازی آن ، تولید محصولات دامی و کشاورزی آن کاهش بیابد .

پاسخی بگذارید