آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

خانه‌ فرهنگی مک‌کوهان

این بنا یک بخش قدیمی دارد که سابقاً مسکونی بوده و امروزه به عنوان موزه از آن استفاده می‌شود. این بخش قدیمی توسط یک پل با سقف نیمه‌شفاف به بخش جدید آن الحاق شده است. درخت‌های زمین کاملاً حفظ شده‌اند و این ساختمان با اسکلت چوبی‌اش انگار از پورتال‌های فلزی آویزان شده است.

قـاره‌ی اقیــانوسیــه

اوکلنـد، نیوزلنـد

 

Colin McCahon Artists Residence

Oceania

Auckland, New Zealand

A studio and residence are linked by an open deck with a translucent roof and connected to the former residence (now museum) of the New Zealand painter by a bridge. Existing trees are preserved, and the timber framed buildings are hung from and supported by steel portals

پاسخی بگذارید