آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

در تهران با ۱۵۰ میلیون صاحب خانه شو

وزیر راه و شهر‌سازی گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند، می‌توانند صاحب خانه شوند.
وزیر راه در یک برنامه تلویزیونی گفت: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، سود ۱۸ درصد که شورای عالی پول و اعتبار برای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته خودش یک مزیت است. نکته دیگر اینکه تسهیلات ۲۰ ساله است. امروز اگر یک نفر این وام ۱۸ درصد را دریافت کند و به طور مثال پنج میلیون تومان بپردازد با توجه به تورم کشور ما تا ۱۵ سال آینده پرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست. ممکن است کسی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کند در ۲۰ سال آینده ۱.۵ میلیارد تومان پس بدهد ولی اقساط حتما پلکانی خواهد بود. فکر می‌کنم کسی که در تهران زندگی می‌کند اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورد صاحب خانه می‌شود.

پاسخی بگذارید