آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در اعتراض به دریافت عوارض غیر قانونی و مازاد از شهروندان، به شهردار تهران تذکر داد.

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛تذکر به شهردار تهران بابت اخذ عوارض مازاد

محمد سالاری در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران طی تذکری به حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفت: در مدیریت شهری دوره پنجم، مجموعه اقدامات ارزشمندی از سوی شورا و شهرداری در حوزه شهرسازی و معماری، بخصوص در توقف شهر فروشی، فسادزدایی، رانت زدایی و حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی انجام شده است که قطعاً در تاریخ از آن به عنوان یک تغییر پارادایم ارزشمند یاد خواهد شد اما متاسفانه طی ماه ها و هفته های اخیر ما شاهد اتفاقات متخلفانه ای در برخی از مناطق ۲۲ گانه هستیم.

وی با اعتراض شدید نسبت به اعلام دستی و شفاهی عوارض به شهروندان در برخی مناطق شهرداری، تصریح کرد: هر روز ما شاهد اعتراضات مردمی در مراجعه به شورا یا صفحات مجازی اعضای شورا، مبنی بر اینکه شهرداری های مناطق عوارض را به صورت سیستمی اعلام نمی کنند، هستیم و این منجر به فساد و رانت در مناطق شده است که به هیچ عنوان با رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم مطابقت ندارد و لطمه اساسی به مهم ترین دستاورد مدیریت شهری این دوره می زند.

سالاری ادامه داد: من بارها و بارها این موضوع را به شهردار تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مدیران مربوطه و شهرداران مناطق گوشزد کرده ام اما متاسفانه این رویه همچنان در حال افزایش است. ما مصوبات قابل توجهی را در این دوره داریم که صراحتاً اعلام می کند، نحوه محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه و نظارت فنی و تخلفات ساختمانی باید مبتنی بر ساز و کار سیستمی و شفاف باشد و برای تک تک آیتم ها عوارض مشخص و معینی را مصوب کردیم و گفتیم نحوه محاسبه عوارض در خود فرم اعلام عوارض درج شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: در سال ۹۷ نیز در شورا مصوب کردیم که مصوبات حوزه عوارض به هنگام سازی و یکپارچه سازی شوند، یعنی تمام بخشنامه ها و مصوبات قبلی را ابطال کردیم و تنقیحی در مصوبات این حوزه انجام دادیم که شهرداری های مناطق دچار سردرگمی نشوند اما متاسفانه از آنجاییکه رویکردهای جاری در خصوص اعلام عوارض در حوزه شهرسازی منجر به ایجاد اقتدار مبتنی بر فساد و رانت در مناطق می شود، همچنان به آن دامن زده می شود.

سالاری با طرح این سوال که چرا وقتی شورای شهر یک عدد و رقمی را تصویب کرده و فرمول تعیین عوارض هم مشخص است، چند برابر عوارض قانونی از مردم پول دریافت می شود؟ بیان کرد: من از شهردار تهران، نهادهای نظارتی شهرداری تهران، حراست شهرداری و سازمان بازرسی تعجب می کنم که چرا در این خصوص اقدامی انجام نمی شود. من به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورا این موضوع را بارها و بارها اعلام کرده ام، این مساله به اعتبار و رویکرد شورای پنجم لطمه می زند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من از شهردار تهران تقاضا دارم که صراحتاً دستور دهند، هر شهردار و هر معاون شهرسازی و معماری که نسبت به مصوبات شورا تعدی می کند، مورد مواخذه قرار بگیرد. از ریاست شورای شهر نیز می خواهم تا بر علیه خاطیان شکایت بشود.

وی اضافه کرد: اکثر فرم های اعلام عوارض که به مردم داده می شود، میزان عوارض اعلام شده، مازاد بر مصوبات شورا است و وقتی شکایات و فرم ها برای آنها ارسال می شود بلافاصله اعلام می کنند که اصلاح شد، این چه معنی می دهد؟ یعنی هر شهروندی دسترسی به جایی داشته و دادش به جایی برسد، فرم او اصلاح می شود اما تکلیف مابقی شهروندان چه می شود؟. این مساله خود زمینه فساد و رانت ایجاد می کند لذا از نهادهای نظارتی شهرداری سازمان بازرسی کل کشور تقاضا می کنیم به این حوزه نیز ورود کنند و تمام متخلفین را به مراجع قضایی و تخلفات اداری معرفی کنند.

پاسخی بگذارید