آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

دومین نشست اعضای کمیته علمی آکادمی ساخت مان برگزار شد

دومین نشست اعضای کمیته علمی آکادمی ساخت مان درسال ۱۴۰۲ در راستای تدوین برنامه ها و استراتژی های دومین دوره در دانشگاه معماری هنر پارس برگزار شد.

تصاویر خبری این نشست را در ادامه ببینید …

پاسخی بگذارید