آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

سردرگمی مسکن در شمال تهران

بر اساس آخرین گزارش‌ها، بازار مسکن در شمال شهر تهران همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.

این موضوع را به راحتی می‌توان از حجم بالای واحدهای عرضه شده برای فروش در مناطق ۱ تا ۳ مشاهده کرد؛ آپارتمان‌هایی که عمدتاً مشتری ندارد و بعضاً تا ماه‌ها آگهی فروش آنها تجدید می‌شود.

بررسی‌ها از فایل‌های فروش آپارتمان در سایت‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد آگهی‌های فروش مربوط به منطقه ۱ است؛ در حالی که منطقه ۱ فقط ۴.۹ درصد از معاملات قطعی را به خود اختصاص می‌دهد و جایگاه دهم را در سهم از معاملات مسکن تهران دارد.

در منطقه ۲ نیز که البته رتبه دوم از معاملات مسکن را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اختیار دارد و ۸.۹ درصد معاملات را به خود اختصاص داده حدود ۳۰ درصد فایل‌های فروش را می‌توان مشاهده کرد.

مناطق ۵ و ۱۰ نیز محدوده‌هایی هستند که تعداد بسیار بالایی آگهی ملکی عرضه شده برای فروش را به خود اختصاص داده اند .

اگرچه این مناطق به ترتیب جایگاه‌های اول و چهارم از نظر تعداد معاملات مسکن را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در مرداد امسال کسب کردند، اما حجم آگهی‌های فروش در این مناطق نیز بسیار بیش از تعداد معاملات است.

نمایه‌های فوق از عرضه بیش از تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد. این مساله می‌تواند به جهت کاهش انتظارات تورمی در بازار ملک، مثبت ارزیابی شود اما موضوع رکود تورمی هنوز به طور کامل دست از سر بازار مسکن برنداشته است؛ اگرچه شهریور امسال بر اساس گزارش‌های غیررسمی سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به مرداد کاهش یافته و از ۲.۵ درصد در مرداد به ۱.۸ درصد در شهریور رسیده است.

رکود بازار مسکن در شمال شهر تهران به قدری است که فایل‌های فروش مرتباً تجدید می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد آپارتمان‌هایی در مناطق شمالی تهران که از دو تا سه سال قبل برای فروش عرضه شده، همچنان بدون مشتری است. عمده آگهی‌های مربوط به واحدهای لوکس در مناطق شمالی تهران کلید نخورده است اما عمر این واحدها به دو تا بعضاً پنج سال گذشته می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز

پاسخی بگذارید