آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

صاحبخانه جدید مستاجران تهرانی

شهردار تهران می‌گوید در حال دنبال کردن مسیری هستیم که شهرداری مالک خانه‌های استیجاری باشد و شهرداری بازیگر اصلی اجاره‌داری در تهران شود.

افزایش نرخ مسکن طی سال‌های اخیر در کشور بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های بزرگ اقتصادی همراه کرده و گران شدن اجاره‌بها و رشد نرخ مسکن سبب شده بخش اعظم درآمد خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان به این موضوع اختصاص یابد.

برخی رشد مسکن را ناشی از تورم و برخی ناشی از قفل شدن ساخت و ساز در کلانشهرها می‌دانند مشکل هرچه هست دولت جدید تصمیم برای تغییر و تحول در این موضوع دارد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره برنامه‌های شهرداری در زمینه تامین مسکن برای تهرانی‌ها اظهارداشت: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایفی را برعهده مدیریت شهری گذاشته است که بسیاری از بندهای آن در مدیریت شهری مانند توجه به تأمین مسکن استطاعت پذیر پیش از این دوره مغفول مانده بود.

شهردار تهران افزود: در حوزه مسکن ۳ دسته کار در دست اقدام است که به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود. فعالیت ما در کوتاه مدت ناظر به مصوبه هیأت وزیران، اجاره داری و تملک از طریق تسهیلات است تا بتوانیم از این طریق به همشهریان خود که ۵۱ درصد آنها اجاره نشین هستند کمک کنیم.

زاکانی با تاکید بر این موضوع که شهرداری خود را مکلف می‌داند که نقش آفرین و مسئول در حوزه مسکن باشد ادامه داد: بعد از تشکیل قرارگاه مسکن زمین‌های فریز شده در مناطق احصاء و لکه گذاری شده است که برای ساخت و ساز در حال فعالیت و مشارکت با نهادها و مجموعه‌های مسئول هستیم.

وی بیان کرد: در بخش استیجاری در حال دنبال کردن مسیری هستیم که شهرداری مالک خانه‌های استیجاری باشد و شهرداری بازیگر اصلی اجاره داری در تهران شود.

برای بلند مدت به دنبال نوسازی شهر تهران هستیم و در ادامه این اقدام با معماری ایرانی و اسلامی شاهد بازطراحی شهری هستیم که برای رسیدن به این هدف قطعه زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو احصاء شده است و از طریق این اقدام به دنبال منبع خلق ثروت برای توسعه زیر ساخت‌ها هستیم که برای این کار بلندمدت ستادی تشکیل شده و معاونت شهرسازی و معماری ما نیز در حال فعالیت در این حوزه است.

پاسخی بگذارید