آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

صدور اولین پروانه شهرک خصوصی در حوزه مسکن

به گفته وزیر راه و شهرسازی اولین پروانه شهرک خصوصی صادر شده و در این شهرک ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که بخشی از سهام این شهرک هم متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

وزارت راه و شهرسازی از تمام انبوه سازان و سرمایه گذاران دعوت کرده در حوزه مسکن و ساخت شهرک‌های خصوصی سرمایه گذاری کنند و در این زمینه وزارت راه وشهرسازی هم حمایت‌های کامل برای اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهد.

بعد از ۱۵ سال پیگیری که مالک بخش خصوصی در شهرستان برازجان در استان بوشهر برای اخذ پروانه بهره‌برداری شهرک خلیج فارس انجام داده بود، امروز شاهد اعطای پروانه بهره‌برداری شهرک بخش خصوصی از سوی وزیر راه و شهرسازی به سرمایه‌گذاری و مالک بخش خصوصی بودیم.

 

پاسخی بگذارید