آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

علیرضا جاوید مشاور شهردار تهران شد

علیرضا زاکانی شهردار تهران طی حکمی علیرضا جاوید را به عنوان مشاور در توسعه کالبدی شهر و امور مجلس شورای اسلامی منصوب کرد

جاوید در گذشته معاون فنی و عمرانی محمدباقر قالیباف و مشاور محمدعلی نجفی بوده است.

مشاور اجرایی شهردار منطقه ۸ تهران (۸۳-۱۳۸۲)،  قائم مقام شهردار منطقه ۸ تهران (۸۴-۱۳۸۳)،  مشاور جوان شهردار تهران (۸۴-۱۳۸۲)،  نماینده شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در بررسی طرح های تفضیلی مناطق ۲۲ گانه (۸۶-۱۳۸۵)، نماینده فنی شهردار تهران در کمیسیون های مزایده و مناقصه شهرداری تهران (۹۱-۱۳۸۵)،  شهردار منطقه ۱۷ تهران (۸۶-۱۳۸۴)،  شهردار نمونه شهر تهران (۱۳۸۵ و ۱۳۹۰)،  قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۱۳۸۶)، شهردار منطقه ۴ تهران (۸۹-۱۳۸۶)، شهردار منطقه یک تهران (۹۰-۱۳۸۹)، مشاور شهردار تهران در امور طرح های جامع و تفصیلی (۹۲-۱۳۸۶)،  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۹۲-۱۳۹۰) و شهردار منطقه ۴ تهران (۹۴-۱۳۹۲) از دیگر سوابق اجرایی جاوید اعلام شده است.

پاسخی بگذارید