آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

عمر مفید ساختمان ها در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ سال است

یکی از مهمترین چالش ها در حوزه ساخت و ساز در ایران پایین بودن عمر مفید ساختمان هاست بطوریکه میانگین عمر مفید ساختمان در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ سال تخمین زده می شود و ضروری است که افزایش یابد.

دکتر رامین کرمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: هم اکنون میانگین عمر ساختمان‌ها در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ سال است در حالی که بسیاری از کشور‌ها میانگین عمر ساختمان‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال است.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن و دانش روز مهندسی، می‌تواند استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش و ارزش افزوده و بهره‌وری انرژی را در این بخش افزایش دهد چراکه صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها یکی از اهداف اصلی این سازمان است .

پاسخی بگذارید