آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

بالاخره !! بعد از سه سال و نیم وقت کشی در وزارت راه و شهرسازی منتشر شد.

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش ۱۴۰۰ )

مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان طبق قانون قرار است هر سه سال یک بار مورد تجدید نظر قرار بگیرند.

ویرایش سوم از سال ۱۳۹۳ توسط یک تیم حرفه ای ، با انجام کار علمی جدی و نظام مند انجام و طی چهار سال و تشکیل ۵۹ جلسه،

نهایی و در شورای تدوین مقررات ملی تصویب و برای ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

پروسه بوروکراتیک کند در وزارت خانه نزدیک به سه و نیم سال ابلاغ و انتشار مبحث را معطل بررسی دوباره غیر ضروری متن مبحث با وجود تصویب نهایی نگه داشت.

اگر این عدم چالاکی در وزارتخانه  نبود در این فاصله ورژن جدید میحث هم باید بازنگری میشد !!!

لینک دانلود:

https://inbr.ir/upload/mabhas/mabhas11-1401-05.pdf

پاسخی بگذارید