آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

وام مسکن در آستانه میلیاردی شدن

با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰ میلیون تومان می شود.

به گزارش  نشانهای ماندگار به نقل از خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

این وام در سایر شهرها از ۱۶۰ میلیون تومان تومان بود که به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سقف وام تعمیر هم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

محاسبه بازپرداخت اقساط وام جدید نشان می دهد اقساط ماهانه آن  ۱۹٫۳ میلیون تومان است.کل بازپرداخت وام ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و کل سود وام بیش از ۱٫۸ میلیارد تومان است. لازم به ذکر است باید مبلغ خرید اوراق حق تقدم را به هزینه های وام خرید اضافه کرد.

 

پاسخی بگذارید