آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

پیام صلح جهانی با دستان گره شده

“پل ساختمان” به عنوان نماد همبستگی با شش جفت دست یک المان شهری محسوب می شود که توسط لورنزو کوئین؛ هنرمند معاصر ایتالیایی برای بیان آرمان‌های انسانی طراحی شده است…

 

لورنزو معتقد است: “هنر برای من به عنوان یک هدف واحد در ایجاد همبستگی، برقراری ارتباط و ترویج ارزش های جهانی مشترک نقش اساسی دارد. همه ما نیازها و خواسته های مشابه داریم و باید حقوق مشابه همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد رعایت کنیم”.

به گفته لورنزو، این مجسمه های معنی دار شامل شش جفت سنگ با ۱۰ تا ۱۲ متر ارتفاع و ۲۰ تا ۳۰ متر عرض است و  هر جفت دست نشان دهنده یک ارزش جهانی است. این شش ارزش انسانی عبارت است از: دوستی، ایمان، کمک، عشق، امید، دانش و معرفت، که هرکدام به وسیله دست‌های انسانی به هم پیوسته به نحوی نمایش داده شده که برای غلبه بر تفاوت‌های انسانی و ساختن یک دنیای بهتر به تصویر کشیده شده است.

 

 

پاسخی بگذارید