آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

  • خانه
  • /
  • دسته هادسته‌بندی نشده

تحولات بازار مسکن تهران در خرداد ۱۳۹۹

  توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸٫۹ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه…