آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

  • خانه
  • /
  • دسته هاامتیاز برند

لوکس هرگز کپی نیست!

گفت‌وگو با  دکتر امیر اخلاصی وقتی از برند و فرآیند برندسازی صحبت می‌کنیم، دکتر امیر اخلاصی یکی از نخستین نام‌هایی است که به ذهن متبادر می‌شود. کسی که همواره با گستره‌ی دانش و مطالعات مستمر خود توانسته تأثیر بسیار زیادی بر این حوزه بگذارد و با وجود اینکه سن زیادی ندارد، شاگردان بسیاری را در…