آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

برندسازی حسی در صنعت ساختمان

برندسازی حسی، یکی از فرصت‌های مهم در ایران برای برندشدن است. این رویکرد در کسب وکارهای ایرانی بصورت خیلی محدود استفاده می‌شود و کسب وکارهایی که از آن بصورت اصولی استفاده کردند توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند، در این مقاله سعی می‌کنیم به این نکته بپردازیم که چگونه برندسازی حسی باعث موفقیت برندهای…

«برند»، یک دارایی ناملموس..

همه چیز درباره‌ی صنعتی‌سازی ساختمان در گفت‌وگویی با مهندس محمدرضا انصاری، رئیس هیئت‏ مدیره شرکت کیسون کیسون یک شرکت خصوصی‌ست که خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه‌ی طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد. محمدرضا انصاری،، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد…