آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

Singapore Digital Cloud Skyscraper

This incredible pixelated skyscraper by Singapore-based Design Act was a finalist in a competition to design a pavilion for the World Expo 2010. Entitled “My Dream, Our Vision”, the project uses permutated cubes to generate a spectacular modular sculpture that perfectly encapsulates the spirit of Singapore as an efficient, dynamic, cosmopolitan, and forward-looking nation.j

ابر دیجیتال سنگاپور

این آسمان‌ خراش بی‌نظیر که توسط گروه طراحی سنگاپوری به نام «دیزاین‌اَکت» طراحی شده است، توانست مقام فینالیست مسابقه‌ی طراحی عمارت سمبلیک برای نمایشگاه جهانی ۲۰۱۰ میلادی را به دست آورد.

عنوان این پروژه «رویای من؛ دیدگاه ما» است. آسمان‌خراشی که از تعداد بسیار زیادی مکعب تشکیل شده و فرم یک ابر دیجیتالی را به وجود آورده است. این سازه، پیام ملت سنگاپور نوین به‌عنوان ملتی پویا، کارآمد و متجدد را در خود نهفته دارد.

پاسخی بگذارید