آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

  • خانه
  • /
  • برچسب ها بنگاههای معاملات ملکی

تحولات بازار مسکن ارديبهشت تهران در سال ۱۳۹۹

متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۶۹/۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

تحولات بازار مسکن تهران در آبان ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به ۴/۱ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۹/۵ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰/۷ درصد کاهش نشان ميدهد . در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده…

تحولات بازار مسکن تهران در تيرماه ۹۸

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۸ به ۴/۸ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۰/۰ و ۶۴/۶ درصد کاهش نشان ميدهد، در ماه مورد گزارش  متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي…