آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

  • خانه
  • /
  • برچسب ها تکنولوژی

تاثیر هوشمندسازی بر مصرف انرژی

ساختمان هوشمند؛ ساختمانی است که دربردارنده محیطی پویا و مقرون بصرفه بوسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و رابطه میان آنهاست و بزرگترین هدف آسایش کاربران و صرفه جویی در انرژی می‌باشد. ساختمان هوشمند امروزه در جهان به یکی از پایه‌های اساسی طراحی و اجرای ساختمان تبدیل شده است، زیرا…